När staten skriver helig skrift — Bibel2000 i migrationsdebatten

En av poängerna med att låta sig vägledas av 2000 år gamla skrifter är att de som på den tiden smetade bläck på papyrusark med skrivstift knappast hade för avsikt att lura den läsare som lever två millennia senare. De politiska frågorna skiftar och det gamla blir det neutrala, en fast punkt i tillvaron och en outsinlig källa till sunt förnuft.

Även om de kristnas antal i Sverige har minskat i många år, finns det fortfarande ett väsentligt antal kvar som kan tänkas vilja bli vägledda av Bibeln i fråga om sina relationer till de många migranter som just nu kommer till riket. Några av dem diskuterar frågan på Internet och påfallande många citerar från Bibel2000, den översättning som svenska staten lät ge ut för 19 år sedan. Den som har läst Bibeln på andra språk eller i andra svenska versioner har dock skäl att höja på samtliga ögonbryn.

Ett ofta citerat skriftställe är 3 Mosebok 19:33-34.

“Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.’’
— 3 Mosebok 19:33-34, Bibel2000.

Här beskrivs israeliternas relation till הגר ha ger, som Bibel2000 återger med ‘invandraren’. Ordet ‘ger’ betyder i grunden ‘resenär’, ‘övernattare’ eller ‘främling’ och översätts ofta i den gamla grekiska översättningen Septuaginta med προσήλυτος prosäilytos ‘proselyt’. Ordet proselyt är kanhända i sin tur obekant för unga svenskar, så låt oss nämna att det syftar på en person som går över från en religion, livsfilosofi eller politisk uppfattning till en annan.

Det Bibel2000 gör som bibelöversättningar inte har brukat göra är att översätta גר ger med ‘invandrare’ på de platser där den gamla grekiska översättningen översatte det till προσήλυτος. Har Bibel2000 fel så innebär detta att den ger svenska kristna i uppdrag att ge lika stort förtroende till vem som helst (inklusive islamister) som en israelit skulle ge till den som på eget initiativ underkastat sig en livsfilosofi, nämligen judendom, som kräver hög moral och helighet av sina utövare.

Bibel2000 pocket

Det är i normala fall bra att en översättare får ta sig friheten att bryta mot tidigare översättningstradition och hitta nya tänkvärda sätt att återge en gammal text vars innebörd inte är solklar. Men i Bibel2000s fall blir det problematiskt eftersom syftet med parafrasen, som förordet uttrycker det [1] är: “att vara huvudtext för bibeln inom det svenska språkområdet.’’

Den som idag försöker köpa en bibel i en bokhandel i Sverige finner ofta att de biblar som finns att välja på är Bibel2000 i olika utföranden. Många svenskar har ingen annan översättning vilket gör Bibel2000 väldigt inflytelserik vad gäller att bilda folkets uppfattning om kristendom. Den utgör alltså ännu ett statligt monopol.

Hur blev det så? Bibel2000 gavs ut på uppdrag av Riksdagen genom att regeringen tillsatte en kommission — ‘Bibelkommissionen’. Det är inte långsökt att tänka att räddhågsna bokhandlare och konsumenter valt den versionen eftersom de uppfattar Staten som en trygg och pålitlig institution i den meningen att ingen kritiserar dig för att köpa dess grejer. Helt visst behöver den inställningen förändras.

Är det otänkbart att politiska ambitioner skulle kunnat sippra igenom från riksdag och regering till de författare och språkvårdare som la sista handen vid texten? [2]

För att få en känsla för vad som är konsensus bland bibelöversättare kan vi jämföra hur ett antal olika biblar översatt גר i 3 Mosebok 19:33-34.

“När en främling bor hos er i ert land, ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud.’’
— 3 Mosebok 19:33-34, Folkbibeln.

Främling stranger ESV, NASB, KJV, JPS Tanakh, ASV, Douay Rheims, Darby, Webster, ERV
  foreigner NIV, Berean Studybible, HCSB, NET Bible
  alien CSB
  främling Folkbibeln, 1917 års (Bibelkommissionen), Karl XIIs bibel
  fremmed Dette er Biblen på Dansk
  étranger Louis Segond
 
Bofast främling resident alien International Standard Version
  alien resident New World Translation (1984)
 
Övernattare sojourner Young’s Literal Translation
 
Invandrare invandrare Bibel2000

Utöver dessa kan nämnas Levande Bibeln i olika språkversioner.
New Living Translation: ‘foreigners’
Bibelen på hverdagsdansk: ‘de fremmede’
Nya Levande Bibeln (2003): ‘invandrarna’

Det saknas inte heller grekiska och hebreiska uttryck som skulle kunna översättas med ‘migrant’. De mest uppenbara är nog μετανάστης metanastäis och תושב toshav. Bibel.se skriver i sin uppslagsdel: “Det hebreiska ordet tosháv översätts oftast med “tillfälligt bosatt” och tycks avse personer utanför israeliternas gemenskap (jfr 2 Mos 12:45 med 12:48; 3 Mos 25:45)’’.[3] Jämförelsen de nämner visar att en ‘ger’ kunde äta brödet och lammet tillsammans med israeliterna vid påsk medans en ‘toshav’ inte fick göra det.

Oavsett om du är en kristen som väntar på en chans att få tag i en bibelöversättning som är oberoende av Staten eller en ateist eller agnostiker som funderar på att slänga ut TV:n vill jag uppmana dig att våga göra det du tror är rätt!

Ett modigt föredöme är Jesus. Ska vi se vad som händer om vi ändrar översättningen av προσήλυτον i Matteus 23:15 från ‘proselyt’ till ‘invandrare’ liksom Bibel2000 återger ordet i Gamla Testamentet?

“Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som far över land och hav för att vinna en enda invandrare, och när någon har blivit det gör ni honom till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.’’


[1] SOU 1999:100.
[2] “Kommissionen har haft en mångsidigt sammansatt styrelse, där ledamöterna representerar olika riksdagspartier, specialvetenskaper, trossamfund och andra grupper av bibelanvändare.’’ —ibidem.
[3] https://www.bibeln.se/las/uppslagsdel/i/invandrare

One comment

  1. Efter att utan framgång försökt få två svenskspråkiga bloggar att publicera artikeln lägger jag den olänkad på min egen site, så finns den i alla fall. Artikeln skrevs 16 juni 2018 som en reaktion på att flera personer i artiklar och foruminlägg hävdat att 3 Mos 19:33,34 skulle handla om långväga “invandrare” eller “främlingar” snarare än om proselyter eller något grannfolk till israeliterna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *