Getica IV by Jordanes — the united Goths

Translated from section IV of Jordanes’ Getica by the members of the Gothic Language List (gothic-l):
Giuseppe Pagliarulo, Matthew Carver, Tim O’Neill, Francise Czobor, Gerry Taylor, Brian Beck & Sean Crist.
Gothic is followed by Latin for easy comparison and more of Getica can be found here.

Ïaurdanes
?? ?????????? ???????? ??????

𐌸anuh us þizai Skadinaujon sye us smiþjon aljakunje aiþþau aufto sye us kilþein þiudo miþ þiudana seinamma, namin 𐌱aireiks, Γutans spillondau airis þau usgaggan: þaiei sunsei af skipam afsteigandans grundu attaitokun, anaks gebun staþa namo seinata. 𐌾ah auk himma daga, sye merjada, haitada jainar Γutaskadinaujo.

Ex hac igitur Scandia insula quasi officina gentium aut certe velut vagina nationum cum rege suo nomine Berig, Gothi quondam memorantur egressi: qui ut primum e navibus exeuntes terras attigerunt, ilico nomen loco dederunt. Nam hodieque illic, ut fertur, Gothiscandia vocatur.

?aþro suns ushafjandans sik du bauainim Hulmarugje, þaiei þan in markai ?kaianei salidedun, gahliadedun instagqandinuh ins usdribun us bauainim ize, juþ–þan usyaltjandans garaznans ize ?andalos biaiaukun sigizam seinam.

Unde mox promoventes ad sedes Hulme-Rugorum, qui tunc Oceani ripas insidebant, castra metati sunt, eosque, commisso prælio, propriis sedibus pepulerunt, eorumque vicinos Wandalos jam tunc subjugantes suis applicavere victoriis.

?an sunjaba mikilai raþjon manne yahsjandein jah ju gaþiudanondin sye fimftin afar ?aireik ?ilumera sunau Γadareikis, sa garuni nam ei jainþro afliþi miþ fadreinim Γutane harjis, saei sokjands heiya fagrosta stadinzuh gadobans qam du landam Skyþjos þoei ?ujo haitana yesun ana razdai ize, þarei yaila galeikada in gabein mikilai þize gaujane: jah qiþand þatei brugjo, þairh þoei awa ufarfor sa harjis halba, disskritnoda syaei ni aftra gabotnam mahta fram ainummehun, nih ju mannhun maht yas gaggan nih qiman.

Ubi vero magna populi numerositate crescente et jam pæne quinto rege regnante post Beric Filimer, filio Gadarici, consilio sedit ut exinde cum familis, Gothorum promoveret execitus. Qui aptissimas sedes locaque quum quæreret congrua, pervenit ad Scythiæ terras quæ lingua eorum Ojum vocabantur, ubi delectatus magna ubertate regionum. Et exercitus medietate transposita, pons dicitur, unde amnem trajecerat, irreparabiliter corruisse, nec ulterius jam cuiquam licuit ire aut redire.

?uk sa staþs, sye merjada, gayagjandam moram afgrundiþai biyaibjandein inlukniþ, þanei baim gablandim yists galauk. ?þþan syeþauh jah himma daga yeityodiþa yratonarje, þauhjabai fairraþro hausjandane, galaubjan mahta jainar stibnos faihaus hausjan mairkonah manne finþan.

Nam is locus, ut fertur, tremulis paludibus voragine circumjecta concluditur, quem utraque confusione natura reddidit impervium. Verumtamen hodieque illic et voces armentorum audiri et indicia hominum deprehendi, commeantium attestationem quamvis a longe audientium credere licet.

So dails nu Γutþiudo ei ?ilumera qiþada in land ?ujo awai ufarafaranai baurans yarþ, gaaiginodedun kusanata land, þanuh sunsaiy qimand du þiudai Spalam sakjonuh gayundanein sigis gitand, þaþroh ju sye sigyjandans duatsniyun du aftumistai dailai Skyþios, þizaiei Πauntau marein newundja ist; syasye jah in liuþam seinaim alþizaim sye spillaleiko allis sidoda.

Hæc ergo pars Gothorum quæ apud Filimer dicitur in terras Ojum, emenso amne transposita, optato potita solo. Nec mora ilico ad gentem Spalorum adveniunt, consertoque prælio, victoriam adipiscuntur, exindeque jam velut victores ad extremam Scythiæ partem quæ Ponto mari vicina est properant quemadmodum et in piscis eorum carminibus pæne historico ritu in commune recordantur,

?atei jah ?blabjus usmelareis merosts kunjis Γutane anakauseiþ triggyostamma spilla, in domei jah sinistai managai gaqeþun: Ïosefuh jeraboko spillareis triggyosts, yitoþ sunjos and all gabairgands anastodeininzuh yaihte af frumistamma gaskeirjands. ?i sunjai, duwe anastodein þo þiudos Γutane, þoei gatihum, is ufarmunnoda, ni yitum. Ïþ þatainei Magog gamaudjans us kunja ize, qiþiþ þatei Skyþjus haitanai yesun þiudai naminuh, þizei ainis markos, faurþizei at anþaramma midjamma usbairaima, syasye ligand þaurft ist gabairhtjan.

quod et Ablabius, descriptor Gothorum gentis egregius, verissima attestatur historia. In quam sententiam et nonnulli consensere majorum Josephus quoque, annalium relator verissimus, dum ubique veritatis conservet regulam et origines causarum a principio revolvat. Hæc vero quæ diximus de gente Gothorum principia, cur omiserit, ignoramus sed tantum Magog de eorum stirpe commemorans, Scythas eos et natione et vocabulo asserit appellatos. Cujus soli terminos, antequam aliud ad medium deducamus, necesse est, ut jacent, edicere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *